సంప్రదించండి

సంప్రదించండి – Telugu Guruji

ఇక్కడ పొందుపరచిన విషయాలలో మీ అభిప్రాయాలూ, సూచనలు లేక మీకు అభ్యంతరాలు లేదా ఫిర్యాదులు ఉన్న మాకు తెలియచేయండి.

(లేదా)

మీరు వ్రాసిన కధలు, వ్యాసాలు లేక ఏదైనా సమాచారం మాకు అదించాలని అనుకుంటే మమ్మల్ని క్రింద తెలిపిన మెయిల్ ద్వారా సంప్రదించండి

email: [email protected]

Telugu Guruji – Contact Us

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact Us at [email protected]

DMCA

If we Have added some content that belong to you or your organization by mistake, We are sorry for that. We apologize for that and assure you that this wont be repeated in future. If you are rightful owner of the content used in our Website, Please mail us with your Name, Organization Name, Contact Details, Copyright infringing URL and Copyright Proof (URL or Legal Document) at [email protected]

Telugu Guruji, We assure you that, We will remove the infringing content Within 48 Hours.

error: Content is protected !!